Środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Zadanie pn.: “Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu-Żerkowicach” zrealizowane dzięki środkom finansowym pochodzącym w 50% z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 50% z środków budżetu Gminy Zawiercie Miasto Zawiercie . Całkowita kwota zadania opiewa na 398 827,50 zł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top