Poprzedni przetarg został unieważniony

Środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Zadanie pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu-Żerkowicach” zrealizowane dzięki środkom finansowym pochodzącym w 50% z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 50% z środków budżetu Gminy Zawiercie Miasto Zawiercie . Całkowita kwota zadania opiewa na 398 827,50 zł.

Scroll to Top